کلمپ بی متال


در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.
کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.

در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.

کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.کلمپ اتصال چیست؟انتخاب کلمپ بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته بسوزد. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.
لطفا پیش از اقدام به
خرید و یا انعقاد قرارداد
تامین محصولات ،
خدمات با
مشاوران مجرب ما
تبادل نظر نمایید تا ضمن
آگاهی از
توانمندی های این
مجموعه و
اطلاع از
نوع
خدمات و
کیفیت آنها ، از
لیست قیمت های
رقابتی ما نیز مطلع شوید :


33981536-7 021

36058472 021

09124460424

www.kablsho.co
کلمپ بی متال<br/><br/>شرکت
کلمپ بی متال صنعت برق شیرازی تولید کننده و نمایندگی
کلمپ بی متال می باشد.<br/>از
محصولات و
خدمات ارائه شده در
کلمپ بی متال صنعت برق شیرازی می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد <br/>
فروش کلمپ بی متال<br/>
فروشنده کلمپ بی متال<br/>
ارائه کننده کلمپ بی متال<br/>
تامین کننده کلمپ بی متال<br/>
بورس کلمپ بی متال<br/>
انواع کلمپ بی متال<br/>
پخش کلمپ بی متال<br/>
پخش کننده کلمپ بی متال<br/>
خرید کلمپ بی متال<br/>
قیمت کلمپ بی متال<br/>
نماینده فروش کلمپ بی متال<br/>
نمایندگی فروش کلمپ بی متال<br/>
واردات کلمپ بی متال<br/>
وارد کننده کلمپ بی متال<br/>
نماینده کلمپ بی متال<br/>
نمایندگی کلمپ بی متال<br/>
کیفیت کلمپ بی متال<br/>
گارانتی کلمپ بی متال<br/>
تهیه کلمپ بی متال<br/>
ضمانت کلمپ بی متال<br/>
ضمانت نامه کلمپ بی متال<br/>
تأمین کلمپ بی متال<br/>
تولید کلمپ بی متال<br/>
تولید کننده کلمپ بی متال<br/>
وارد کننده کلمپ بی متال<br/>
عرضه کلمپ بی متال<br/>
توزیع کلمپ بی متال<br/>
مدل کلمپ بی متال<br/>
ارائه کلمپ بی متال<br/>
تعمیر کلمپ بی متال<br/>
نصب کلمپ بی متال<br/>
ساخت کلمپ بی متال<br/>
مجری کلمپ بی متال<br/>
مرکز پخش کلمپ بی متال<br/>
فروش کابلشو<br/>
فروشنده کابلشو<br/>
ارائه کننده کابلشو<br/>
تامین کننده کابلشو<br/>
بورس کابلشو<br/>
انواع کابلشو<br/>
خرید کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
قیمت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
نمایندگی فروش کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
کیفیت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تهیه کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تأمین کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تولید کابلشو<br/>
تولید کننده کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
توزیع کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
مدل کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
ساخت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق