کلمپ مسی


در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.
کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.

در شبکه های هوایی فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال سیم های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از قطعه ای بنام کلمپ استفاده می شود.

کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست یعنی می توان با باز کردن پیچ ها؛ سیم ها را از هم جدا کرد. برای اتصال؛ هر سیم را در شیار خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم. داخل شیارها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.کلمپ اتصال چیست؟انتخاب کلمپ بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن سوخته بسوزد. این گونه موارد باعث بروز حادثه هایی مانند نوسان برق؛ بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود و به اتصالات سست شناخته می شوند.
لطفا

پیش از اقدام به
خرید و یا انعقاد قرارداد
تامین محصولات ،
خدمات با


مشاوران مجرب ما
تبادل نظر نمایید تا ضمن
آگاهی از
توانمندی های این


مجموعه و
اطلاع از
نوع
خدمات و
کیفیت آنها ، از
لیست قیمت های


رقابتی ما نیز مطلع شوید :


33981536-7 021

36058472 021

09124460424

www.kablsho.coشرکت
کلمپ مسی صنعت برق شیرازی تولید کننده و نمایندگی
کلمپ مسی می باشد.<br/>از
محصولات و
خدمات ارائه شده در
کلمپ مسی صنعت برق شیرازی می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد <br/>
فروش کلمپ مسی<br/>
فروشنده کلمپ مسی<br/>
ارائه کننده کلمپ مسی<br/>
تامین کننده کلمپ مسی<br/>
بورس کلمپ مسی<br/>
انواع کلمپ مسی<br/>
پخش کلمپ مسی<br/>
پخش کننده کلمپ مسی<br/>
خرید کلمپ مسی<br/>
قیمت کلمپ مسی<br/>
نماینده فروش کلمپ مسی<br/>
نمایندگی فروش کلمپ مسی<br/>
واردات کلمپ مسی<br/>
وارد کننده کلمپ مسی<br/>
نماینده کلمپ مسی<br/>
نمایندگی کلمپ مسی<br/>
کیفیت کلمپ مسی<br/>
گارانتی کلمپ مسی<br/>
تهیه کلمپ مسی<br/>
ضمانت کلمپ مسی<br/>
ضمانت نامه کلمپ مسی<br/>
تأمین کلمپ مسی<br/>
تولید کلمپ مسی<br/>
تولید کننده کلمپ مسی<br/>
وارد کننده کلمپ مسی<br/>
عرضه کلمپ مسی<br/>
توزیع کلمپ مسی<br/>
مدل کلمپ مسی<br/>
ارائه کلمپ مسی<br/>
تعمیر کلمپ مسی<br/>
نصب کلمپ مسی<br/>
ساخت کلمپ مسی<br/>
مجری کلمپ مسی<br/>
مرکز پخش کلمپ مسی<br/>
فروش کابلشو<br/>
فروشنده کابلشو<br/>
ارائه کننده کابلشو<br/>
تامین کننده کابلشو<br/>
بورس کابلشو<br/>
انواع کابلشو<br/>
خرید کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
قیمت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
نمایندگی فروش کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
کیفیت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تهیه کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تأمین کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تولید کابلشو<br/>
تولید کننده کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
توزیع کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
مدل کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
ساخت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق